راهنمای ثبت شماره تلفن همراه برای دریافت قبض

1- تماس با شماره تلفن 122

2- مراجعه به دفاتر پیشخوان

3- ارسال پیامک  عدد صفر به شماره 30001229

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0