زمان های قطعی آب

زمان های قطعی آب در مناطق مختلف استان قم

شرکت آب و فاضلاب بنا به ضرورت فنی در نظر دارد نسبت به اصلاح و بازسازی شیرآلات و اتصالات رینگ 1400 غربی شهر قم که محدوده وسیعی از شهر قم  را تحت تاثیر قرار می دهد، اقدام نماید، اجرای این عملیات، احتمال قطعی، افت فشار و کاهش کیفی آب مناطق ذکر شده را  در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است به منظور تامین آب مورد نیاز شهروندان مناطق یاد شده، تانکرهای آبرسانی ثابت و سیار در مناطق مختلف مستقر و آبسارهای برداشت آب نیزفعال می باشند.

 

منطقه تاریخ قطع آب ساعت شروع ساعت پایان تاریخ پایان محله
2 1399/07/28 12 19 1399/08/01 خیابان‌های شیخ‌آباد، توحید، موسوی، سواران، شاهد، باهنر، جوادالائمه، یادگار امام، ولی‌عصر، حکمت، ۲۰ متری معصومیه با فرعی‌های منشعب
3 1399/07/28 12 19 1399/08/01  خیابان‌های امام، سعیدی، تولید دارو، شهید بهشتی، چمران، شهرک امام حسن، آزادگان، انصار الحسین، ۲۴ متری مطهری با فرعی‌های منشعب
6 1399/07/28 12 19 1399/08/01  خیابان‌های کشاورز، شاه ابراهیم، سوم خرداد شمالی و جنوبی، بعثت، ۲۰ متری زاد، قلعه کامکار با فرعی‌های منشعب
7 1399/07/28 12 19 1399/08/01 خیابان‌های اراک، کیوانفر، بوعلی، ایستگاه، خاکفرج با فرعی‌های منشعب