راهنمای درگاه های ارائه خدمات

تمامی خدمات 24 گانه شرکت  آب و فاضلاب شهری قم توسط درگاه های زیر قابل ارائه می باشد:

1- وب سایت

2- دفاتر پیشخوان

3- تماس با 1522 یا 122

4- پیامک

5-USSD