فرصتهای سرمایه گذاری

شرکت آب و فاضلاب استان قم آمادگی دارد که از طرح های سرمایه گذاری در خصوص آب و فاضلاب و نیز انرژی در محدوده تاسیسات خود حمایت نماید. لازم است پیشنهاد دهندگان طرح های خود را در این خصوص به دفتر معاونت برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب قم ارائه نمایند. این طرح ها می تواند در زمینه های زیر باشد:
1.    ایجاد و بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب
2.    تولید انرژی های تجدیدپذیر(برق آبی ، خورشیدی و بادی)
3.    استفاده از فناوری های نوین در ارائه خدمات
       نماینده شرکت آب و فاضلاب استان قم در این خصوص آقای مهندس رسولی با شماره تلفن 02532851930 الی 02532851936 داخلی 287و286  خواهند بود.