ارزشیابی خدمات الکترونیک

کاربر محترم
خواهشمند است به منظور بهبود ارائه خدمات از طریق درگاه الکترونیک آبفای قم، در نظرسنجی زیر شرکت فرمایید.


برای شرکت در نظرسنجی از گزینه نظرسنجی و برای گفتگو از گزینه تالار گفتگو استفاده کنید
واگذاری انشعاب آبنظرسنجیتالار گفتگو
واگذاری انشعاب فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو
تغییر قطر انشعابنظرسنجیتالار گفتگو
تفکیک کنتورنظرسنجیتالار گفتگو
تغییر مکان کنتور آبنظرسنجیتالار گفتگو
نصب سیفون اضافینظرسنجیتالار گفتگو
تغییر کاربری انشعاب آبنظرسنجیتالار گفتگو
پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آبنظرسنجیتالار گفتگو
تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو
تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین آب و فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب آبنظرسنجیتالار گفتگو
آزمایش کنتورآبنظرسنجیتالار گفتگو
تعویض کنتور آبنظرسنجیتالار گفتگو
قطع موقت ووصل انشعاب آبنظرسنجیتالار گفتگو
جمع آوری یا ادغام انشعابنظرسنجیتالار گفتگو
تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو
درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو
اعلام کارکرد کنتورنظرسنجیتالار گفتگو
مشاهده سوابق صورتحساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو
فروش آب تانکرینظرسنجیتالار گفتگو
رسیدگی و رفع مشکلات ناشی حوادث آب و فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو
اطلاع رسانی قطع آبنظرسنجیتالار گفتگو
پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو
رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلابنظرسنجیتالار گفتگو