چشم انداز مطلوب بخش آب و فاضلاب در افق بیست سال آینده

 

 

محدودیتها

 

الزامات

 

راهبردها

URL: https://www.abfa-qom.ir/programs/outlook20