تماس با مدیران شرکت

این صفحه در حال بروزرسانی می باشد.....

شماره نمابر تمامی مدیران :     32851952-025

*نکته*: جهت جلوگیری از هجوم ایمیل های تبلیغاتی و هرزنامه ،اعلام پست الکترونیک با فرمت غیرقابل شناسایی توسط ربات های الکترونیک در متن زیر از [at] استفاده شده است.بجای [at] کارکتر @ قرار دهید.

سمت حوزه نام و نام خانوادگی آدرس تلفن آدرس پست الکترونیکی
مدیر امور نظارت بر شهرهای تابعه حوزه مدیرعامل محمد مهدی علی زاده ساختمان منطقه یک 02532614018 m.cities[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب جعفریه امور نظارت بر شهرهای تابعه داود عبدلی شهر جعفریه 025-362230040 jafarieh[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب اداره قنوات امور نظارت بر شهرهای تابعه محمد باقر فاضلی  شهر قنوات 025-33221890 ghanavat[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب اداره کهک امور نظارت بر شهرهای تابعه محسن بقایی شهر کهک 025-34224601 kahak[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب اداره دستجرد   امور نظارت بر شهرهای تابعه سید محمد خباز نظام دوست شهر دستجرد 025-352242120 dastjerd[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب اداره سلفچگان امور نظارت بر شهرهای تابعه سید محمد خباز نظام دوست شهر سلفچگان 025-33663410 salafchegan[at]abfa-qom.ir
ذیحساب طرحهای عمرانی حوزه مدیرعامل محمد جواد اکبری اصفهانی ستاد مرکزی 02532854771 zihesabi[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه حوزه مدیرعامل جاسب زنگنه اینالو ستاد مرکزی 02532851941 herasat[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی حوزه مدیرعامل محمد کربلایی ابراهیمی ستاد مرکزی 02532854471 pr[at]abfa-qom.ir
رئیس مرکز سامانه ارتباطات مردمی 122 حوزه مدیرعامل علی اصغر جعفری کافی آباد ساختمان منطقه یک 02532614093 122[at]abfa-qom.ir
مدیر دفترحقوقی و قراردادها حوزه مدیرعامل حسین محمدی ستاد مرکزی 02532851943 hoghoughi[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت حوزه مدیرعامل غلامرضا رسولی ستاد مرکزی 02532853996 isdb[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست حوزه مدیرعامل عبدالهادی ذوالفقاری ستاد مرکزی 02532851954 safety[at]abfa-qom.ir
دبیر کمیته نظام پیشنهادات و تحول اداری حوزه مدیرعامل رضا غفاری ستاد مرکزی 02532853262 pishnahadat[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر آمار و فن آوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی  علی طالبی ستاد مرکزی 02532851957 ict.manager[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر آموزش و منابع انسانی معاونت برنامه ریزی  علی عباس محققیان بیدگلی ستاد مرکزی 02532851946 training[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی  محمد حسینی ستاد مرکزی 02532851958 budget[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر توسعه مدیریت و بهبود بهره وری معاونت برنامه ریزی  رضا غفاری ستاد مرکزی 02532853262 bahrevari[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر برنامه ریزی کنترل و ارزیابی طرح ها معاونت برنامه ریزی  عبدالهادی مطهری ستاد مرکزی 02532851958 research[at]abfa-qom.ir
مدیر امور مالی معاونت مالی و پشتیبانی محمد رمضانی ستاد مرکزی 02532851963 mali.m[at]abfa-qom.ir
جمعدار اموال معاونت مالی و پشتیبانی خلیل اسماعیلی ساختمان تاسیسات آب 02532851964 amval[at]abfa-qom.ir
سرپرست امور خدمات عمومی معاونت مالی و پشتیبانی ابوالفضل رضایی ستاد مرکزی 02532851951 pa[at]abfa-qom.ir
مدیر امور بازرگانی معاونت مالی و پشتیبانی محمدرضا جامه پور ستاد مرکزی 02532851953 bazargani[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره امور کارکنان و رفاه  معاونت مالی و پشتیبانی علیرضا جباری ستاد مرکزی 02532854898 refah[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر وصول درآمد معاونت خدمات مشترکین محسن گلاب ساختمان منطقه دو 02536614340 vosooli[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر پیاده سازی و اجرایی تعرفه معاونت خدمات مشترکین سید مجتبی رضوی ستاد مرکزی 02532851930-281 tarefeh[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر خدمات مشترکین معاونت خدمات مشترکین سیاوش اقبالیون ستاد مرکزی 02532855995 khadamat[at]abfa-qom.ir
مدیر امور مشترکین منطقه یک معاونت خدمات مشترکین محمد حسین جعفری پایدار ساختمان منطقه یک 02532613940 moshtarekin.m1[at]abfa-qom.ir
مدیر امور مشترکین منطقه دو معاونت خدمات مشترکین علی معینی نسب ساختمان منطقه دو 02536621410 moshtarekin.m2[at]abfa-qom.ir
مدیر امور مشترکین منطقه سه پردیسان معاونت خدمات مشترکین مهدی غلامی ساختمان پردیسان 02532808530 moshtarekin.m3[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل معاونت بهره برداری محمد عندلیب ستاد مرکزی 02532853995 bohran[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره بهره برداری خطوط انتقال و تصفیه خانه ها معاونت بهره برداری مجتبی وزین افضل ستاد مرکزی 02532853995 treatment[at]abfa-qom.ir
مدیر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب معاونت بهره برداری محمد اصفهانیان ستاد مرکزی 02532853995 fazelab[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب معاونت بهره برداری ولی ا... داودی نسب ساختمان تله متری 02532851261 telemetry[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب معاونت بهره برداری رضا انصاری طادی ساختمان آزمایشگاه 02532856963 lab[at]abfa-qom.ir
رئیس حوادث آب منطقه یک معاونت بهره برداری محمد شجاعی اصل ساختمان حوادث 02536602929 havades1[at]abfa-qom.ir
رئیس حوادث آب منطقه دو معاونت بهره برداری عباس کریمی ساختمان حوادث 02536602929 havades2[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر مدیریت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد معاونت بهره برداری حسن فرمانی انتظام ستاد مرکزی 02532854473 pww[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی معاونت  مهندسی  داود اویسی ستاد مرکزی 02532851947 fani[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر اجرائی طرحهای تامین و توزیع آب شهری معاونت  مهندسی  علی نجاتی ستاد مرکزی 02532851944 fani.ab[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر اجرائی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب  معاونت  مهندسی  محمدرضا شریفی فردوئی ستاد مرکزی 02532851962 fani.fazelab[at]abfa-qom.ir