ساعت های کار و ملاقات

ملاقات با مدیرعامل: روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 9 الی 11

ملاقات با معاونین: همه روزه در ساعات اداری

ساعت کار امور مشترکین: هر روز از 07:30 تا 13:15 و پنج شنبه ها از 07:30 تا 12:15

ایام تعطیلات : روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها