حمایت از ساختمانهای سبز

طرح های تشویقی برای استفاده از آب خاکستری و مدیریت مصرف آب در ساختمانها
      شرکت آب و فاضلاب استان قم از احداث ساختمان¬های سازگار با محیط زیست حمایت می کند.
      شرکت آب و فاضلاب استان قم در راستای مسئولیت اجتماعی به عنوان پیشرو در حمایت از ایجاد ساختمانهای سازگار با محیط زیست و همراهی با طرح «حمایت از احداث ساختمان¬های سازگار با محیط زیست» فعالیتهای متنوعی را با هدف اصلاح الگوی مصرف و بازآفرینی فرهنگی برای اقدامات محیط زیستی آغاز نموده است.
       در این طرح شرکت آب و فاضلاب استان قم نسبت به تعیین و ارائه مشوق به ساختمانهایی اقدام می¬نماید که علاوه بر انجام روشهایی برای مدیریت مصرف آب در ساختمان خود، نسبت به اجرای سیستمهای تصفیه محلی و بازچرخانی آب استفاده شده جهت مصرف در فلاش¬تانکها، آبیاری فضاهای سبز و ... اقدام نمایند.
      شرکت تپش سبز( ww.greenpulseco.ir ) به عنوان مشاور شرکت آب و فاضلاب استان قم جهت تدوین طرح حمایت از احداث ساختمانهای سازگار با محیط زیست ماموریت دارد تا نسبت به توانمندسازی شهروندان جهت بهره¬مندی از منافع طرح مذکور اقدام نماید.
         جهت اطلاع بیشتر به سایت شرکت تپش سبز ( ww.greenpulseco.ir ) مراجعه  و یا با تلفن ثابت  02537845245 تماس گرفته شود.
        نماینده شرکت آب و فاضلاب استان قم در این خصوص آقای مهندس انتظام با شماره تلفن 02532853995  خواهند بود.