جمع آوری نظرات مردمی روی پیش نویس های سیاسی و مقررات استانی

هموطن گرامی خواهشمند است دیگاه خود را در خصوص پیش نویس و قوانین جاگذاری و منتشر شده در قسمت قوانین و مقررات پرتال شرکت آب و فاضلاب استان قم از طریق تکمیل فرم زیر، اعلام نموده و با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود ارائه خدمات یاری فرمایید.

۱- میزان رضایت شما از موراد مطروجه در قوانین منتشر شده در پرتال شرکت آب و فاضلاب استان قم چه میزان است؟

  بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     ضعیف   

۲- به نظر شما قوانین منتشر شده در پرتال شرکت آب و فاضلاب استان قم، جهت ارائه خدمات تا چه میزان در مرتفع کردن نیاز واقعی مشترکین موفقیت آمیز بوده است؟

  بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     ضعیف   

۳- به نظر شما آیا قوانین منتشر شده در پرتال شرکت آب و فاضلاب استان قم از شفافیت لازم برخوردار است؟

  بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     ضعیف   

۴- به نظر شما آیا قوانین منتشر شده در پرتال شرکت آب و فاضلاب استان قم در تعارض با هم بوده و چه میزان امکان سوء استفاده در خلاف جهت منافع ملی کشور وجود دارد؟

  بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     ضعیف   

۵- به نظر شما آیا قوانین منتشر شده در پرتال شرکت آب و فاضلاب استان قم با توجه به تاریخ تصویب آنها و نیازمندی ها و انتظارات مردم، نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد؟

  بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     ضعیف   

۶- به نظر شما آیا قوانین به شناسایی استعداد و توانمند سازی در بخش معیشت یا تولید کمک نموده است؟

  بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     ضعیف   

۷- آیا نحوه اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان قم در قوانین و مقررات مناسب بوده است؟

  بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     ضعیف   

۸- به نظر شما آیا قوانین به درستی اجرا می شود؟

  بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     ضعیف   

نام قوانینی که به درستی اجرا نمی گردند را به همراه مصادیق آن ذکر بفرمایید:

به نظر شما کدام قانون یا بخشنامه نیاز به اصلاح یا بازبینی دارد: