سطح سلامت آب روستاهای قم افزایش می یابد

سطح سلامت آب روستاهای قم افزایش می یابد

با بهینه سازی سامانه های گندزدایی؛

سطح سلامت آب روستاهای قم افزایش می یابد

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفای استان، از بهینه‌سازی سامانه‌های گندزدایی آب روستاهای قم به منظور اطمینان از سلامت و بهداشت آب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم، دکتر "رضا انصاری طادی" با اشاره به وجود 74 سامانه گندزدایی آب در روستاهای استان گفت: وظیفه اصلی این سامانه‌ها، کلرزنی و تأمین آب بهداشتی روستاها است.

وی در ادامه از بهینه‌سازی سامانه‌های گندزدایی آب روستایی در راستای اطمینان از سلامت و بهداشت هر چه بیشتر آب، صرفه‌جویی 50 میلیون ریالی در ماه و بهره‌برداری آسان خبر داد و اظهار داشت: سامانه‌های گندزدایی روستاهای قم شامل کلرزنی، پرکلرین و الکترولیز نمک طعام می‌شود که در مرحله نخست 30 سامانه کلرزنی با آب‌ژاول، جایگزین پرکلرین شد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب شرکت آبفای استان همچنین با اشاره به جایگزینی 29 سامانه کلرزنی گازی با سامانه‌های آب‌ژاول گفت: این اقدام نیز به منظور حذف خطرگاز کلر، جلوگیری از سرقت سیلندرهای گاز کلر، ایمنی و حفاظت فردی و کاهش تبعات امنیتی و اجتماعی به انجام رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به اهمیت مکانی، سامانه‌های واقع در مجتمع شهید علیمحمدی و مجتمع قنوات بهینه‌سازی و به سامانه‌های آب‌ژاول تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: جایگزینی تمام سامانه‌های کلرزنی در دستور کار قرار دارد که در تمام این اقدامات از محصولات تولید داخل استفاده می‌شود.

  پایان خبر/

 

موضوع: اخبار عمومی