انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب استان قم

انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب استان قم

انتصابات جدید در شرکت آب و فاضلاب استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم، طی حکمی از سوی منصور شوندی مشاور مدیرعامل و مدیر هسته گزینش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ابراهیم جهانبازی به عنوان نماینده هسته گزینش و سرپرست گروه گزینش شرکت آب و فاضلاب استان قم منصوب شد.

همچنین طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم علی ساده به عنوان رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد و داود عبدلی به عنوان رئیس اداره مالی و پشتیبانی امور نظارت بر واحدهای تابعه استان منصوب شدند.

طی احکامی دیگر از سوی دکتر علی جان صادق پور سعید عبدی به عنوان سرپرست امور مالی، عباس داود آبادی به عنوان مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه و سیاوش اقبالیون نیز به عنوان رئیس اداره حسابداری مشترکین معرفی شدند.

پایان خبر/

موضوع: اخبار عمومی