مناطقی که احتمال افت فشار و یا قطع آب در آن وجود دارد

مناطقی که احتمال افت فشار و یا قطع آب در آن وجود دارد

مناطقی که در طرح رفع حادثه خط 1400 اصلی آبرسانی به قم ممکن است دچار افت فشار یا قطع آب شوند

- خیابان‌های شیخ‌آباد، توحید، موسوی، سواران، شاهد، باهنر، جوادالائمه، یادگار امام، ولی‌عصر، حکمت، 20متری معصومیه با فرعی‌های منشعب در منطقه دو

- خیابان‌های کشاورز، شاه ابراهیم، سوم خرداد شمالی و جنوبی، بعثت، 20 متری زاد، قلعه کامکار با فرعی‌های منشعب در منطقه 6

- خیابان‌های اراک، کیوانفر، بوعلی، ایستگاه، خاکفرج با فرعی‌های منشعب در منطقه 7

-  خیابان‌های امام، سعیدی، تولید دارو، شهید بهشتی، چمران، شهرک امام حسن، آزادگان، انصار الحسین، 24 متری مطهری با فرعی‌های منشعب در منطقه 3 شهرداری در مدت اجرای این پروژه دچار افت فشار یا قطعی آب می‌شوند.  

موضوع: اخبار عمومی