انتصاب مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی آبفای استان قم

انتصاب مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی آبفای استان قم

انتصاب مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی آبفای استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم، دکتر "علی جان صادق پور" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم، طی حکمی آقای محمد رمضانی را به عنوان مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی شرکت آب و فاضلاب استان قم منصوب کرد.

همچنین دکتر صادق پور در حکمی دیگر مهندس محمود سربندی فراهانی را به عنوان عضو کمیته مدیریت عملکرد شرکت معرفی کرد.

موضوع: اخبار عمومی
URL: https://www.abfa-qom.ir/node/4638