طرح امکان سنجی فنی، اقتصادی تولید پساب تصفیه فاضلاب پردیسان و مسکن مهر (مدول دوم)

 

  مشخصات عمومی
نام محصول پساب فاضلاب تصفیه شده
ظرفیت طرح 23000 متر مکعب بر روز
تعداد کارکنان 30 نفر
کاربر محصول آبیاری فضای سبز- کشاورزی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
بررسی بازار
قیمت جهانی محصول 50 سنت
میزان نیاز داخلی -
میزان تولید داخلی -
میزان واردات -
بررسی فنی طرح
مساحت زمین 10 هکتار
مساحت زیربنا 8 هکتار
نوع و میزان مواد اولیه اصلی فاضلاب خام بهداشتی – 23000 متر مکعب در روز
برق مصرفی 1000 کیلو وات
سوخت مورد نیاز -
بررسی مالی و اقتصادی طرح
سرمایه ثابت (ارزی و ریالی) 300 میلیارد ریال
سرمایه در گردش 536 میلیارد ریال در کل دوره طرح
سرمایه کل 836 میلیارد ریال
هزینه های تولید 4001 ریال به ازای هر متر مکعب
فروش سالیانه 300 ریال به ازای هر متر مکعب
نقطه سر به سر تولید فاقد نقطه سر به سر اقتصادی
نرخ بازده داخلی (IRR) ندارد
دوره بازگشت سرمایه ندارد
نحوه تامین سرمایه
سرمایه نقدی 200 میلیارد ریال
تسهیلات بانکی 154 میلیارد ریال