هزینه خدمات ثانویه

 

نوع خدمت  مبلغ 
قطع انشعاب با آچار  110,000
قطع انشعاب از لوله که منجر به حفاری شود 205,000
تست کنتور  475,000
تغییر محل جزئی 92,000
تغییر محل کلی بدون کنتور (کنتور 3) دانلود
تغییر محل کلی با کنتور (کنتور 3) معادل هزینه نصب آب

 

* تمامی قیمت­ها به ریال می­باشد.

URL: https://www.abfa-qom.ir/moshtarak/calculationbarnch/changename