اطلاعیه های آموزشی

دستورالعمل تشویق فرزندان دانش آموز کارکنان شماره 33310/50/100مورخ 1386/5/2 جهت سال تحصیلی 95-94

مقطع و سال تحصیلی

حداقل معدل

امتیاز

حداقل مبلغ تشویق (ریال)

ابتدایی

اول

20(خیلی خوب)

2

892,300

 دوم

20(خیلی خوب)

2

892,300

 سوم

19.5(خیلی خوب)

3

1,194,128

چهارم

19.5(خیلی خوب)

4

1,469,696

پنجم

19.5(خیلی خوب)

5

1,715,701

ششم

18.5

6

1,851,089

راهنمایی

دوم

18.5

7

2,082,475

سوم

18.5

8

2,339,904

متوسطه

اول

18

9

2,641,407

دوم

18

10

2,923,798

سوم

18

11

3,355,545

پیش دانشگاهی

18

12

3,882,803

آمورش عالی

کاردانی

17.5

13

4,397,473

17.5

14

5,146,967

کارشناسی

16.5

13

4,146,189

16.5

14

4,852,854

16.5

15

5,695,314

16.5

16

6,689,649

کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

16

17

7,614,002

16

18

8,919,532

دکتری

16

19

10,419,115

16

20

12,128,346

 

مدارک لازم دانشجویان جهت دریافت تشویقی پذیرفته شدگان موسسات آموزش عالی از طریق کنکورسازمان سنجش آموزش کشور (دانشگاههای دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی یا دانشگاه جامع علمی - کاربردی و سایر موسسات آموزشی زیر نظر وزارت علوم):  ارائه گواهی مبنی بر ثبت نام و انتخاب واحد و معدل تعداد واحدهای گذرانده در دو ترم متوالی از موسسه ی آموزشی که پذیرفته شده  است .

مدارک لازم دانش آموزان جهت دریافت تشویقی: اصل و فتوکپی کارنامه که در آن معدل کل دانش آموز  تایید گردیده است.