آدرس ستاد مرکزی

تصویر ساختمان ستاد مرکزی


ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان قم: قم، انتهای بلوار امین، بلوار غدیر ،بعد از پمپ بنزین

کد پستی:
 3713956379

کلیه مسئولان اصلی شرکت در ساختمان ستاد مرکزی مستقر هستند.


وسایل حمل و نقل عمومي موجود: تاکسی و اتوبوس (ایستگاه شرکت آب و فاضلاب)