آدرس پستی و تصویر کروکی ساختمان های اصلی

ستاد مرکزی

امور مشترکین منطقه 1

امور مشترکین منطقه 2

امور مشترکین منطقه 3 (پردیسان): پردیسان،خیابان البرز،نبش کوچه 13

اداره آب و فاضلاب شهر قنوات : شهر قنوات بلوار حضرت ولیعصر (عج) میدان ولایت خیابان امام خمینی (ره) جنب ساختمان شهرداری قنوات

اداره آب و فاضلاب شهر کهک : شهرکهک، میدان آزادی، خیابان انقلاب، خیابان بسیج

اداره آب و فاضلاب شهر دستجرد  : شهر دستجرد، خیابان جهاد، نبش کوچه شماره 2

اداره آب و فاضلاب شهر سلفچگان : شهر سلفچگان، خیابان امام رضا (ع)

اداره آب و فاضلاب شهر جعفریه : شهر جعفریه، خیابان شهدا، نبش چهار راه