سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شرکت آب و فاضلاب استان قم
 
شرکت آب و فاضلاب استان قم اجرای سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) را از سال 1377 به عنوان یکی از مهمترین ابزار های مدیریتی برای ارائه خدمات   بهتر و سریعتر و با کیفیت برتر در دستور کار خود قرار داد و اطلاعات مکانی خود را در شکل اطلاعات شبکه های اب و فاضلاب و نیز پارسلهای مشترکین جمع اوری کرده و در اختیار کاربرانی که به نحوی به این اطلاعات نیاز دارند و یا باعث بهبود خدمات دهی آنها می باشد قرار دهند. هم اینک نیر با داشتن اطلاعات بسیار کاملی از شبکه های آب و فاضلاب و خصوصا مشترکین در حال ارائه خدمات می باشد و به گونه ای شده است که امکان ارائه خدمات بدون استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیای ناممکن است.
  
هم اکنون از ابزار GIS در بخشهای زیر استفاده می شود:
طراحی شبکه آبرسانی و برنامه ریزی برای اجرا  - توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی- استحصال و توزیع آب (بهره برداری از شبکه آب ) - بررسی شکایات مردمی در بخش آب - بررسی و رفع حوادث خطوط فرعی ، اصلی و انتقال آب - بررسی و رفع حوادث انشعابات آب - رفع حوادث انشعابات - تعمیر و نگهداری شبکه آب - کنترل کیفی شبکه و منابع تولید- طراحی شبکه فاضلاب و برنامه ریزی برای اجرا - توسعه و اصلاح شبکه فاضلاب - جمع آوری و انتقال فاضلاب به تصفیه خانه (بهره برداری از شبکه فاضلاب ) - نصب شیر یکطرفه فاضلاب - بررسی شکایات مردمی در بخش فاضلاب - رفع حوادث خطوط اصلی و انتقال فاضلاب - رفع حوادث انشعابات فاضلاب شستشو و تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب - سمپاشی منهولهای فاضلاب- توسعه ایستگاههای شبکه آب شرب - رفع حوادث خطوط اصلی و فرعی آب شرب - نشتیابی شبکه آب شرب -  فروش ، نصب و جمع آوری انشعاب آب - فروش نصب و جمع آوری انشعاب فاضلاب - کنتور خوانی - پخش قبض واحد -  ارتباط مردمی 122 – پاسخ دهی به استعلامات شهری – تهیه گزارشات متنوع مکانی و توصیفی
 
سامانه اطلاعات جغرافیایی دارای گروه های  اطلاعاتی زیر است:
 
1.     شبکه های آب بهداشتی به همراه شیرها و اتصلات ونیز اطلاعات توصیفی آن.
2.     شبکه های آب شرب به همراه شیرها و اتصلات ، ایستگاههای فروش آب ونیز اطلاعات توصیفی آن
3.     شبکه های فاضلاب به همراه منهولها ونیز اطلاعات توصیفی آن
4.     نقشه پایه شهری
5.     نقشه معابر
6.     پارسلهای مشترکین
7.     توپوگرافی و کارتوگرافی منطقه ای ( نقشه های 25000 / 1 )
8.     مناطق مخابراتی
9.     مناطق پستی
10.   عکسهای هوایی
11.   نقشه راهها
12.   نقشه شهرها
13.   نقشه استان و استانها
14.   مناطق آماری شهری
 
به روز نگهداری:
سامانه اطلاعات جغرافیایی در شرکت آبفای قم واقعا به صورت یک موجود زنده می باشد. شرکتی خصوصی کلیه خدمات مربوط به به روز رسانی در شرکت را انجام می دهد. به طوریکه با نظارت دقیق به هیچ پیمانکاری بدون گرفتن مهر واحد GIS  مبلغی پرداخت نمی شود و کلیه پیمانکاران موظفند قبل از شروع کار نسبت به ارائه طراحی اولیه و پس از پایان کار نسبت به ارائه ازبیت اجرایی همرا با مختصات دقیق اقدام کنند.
 
گردش اطلاعات :
شاید مهترین بخش سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده از این داده ها باشد و بی شک ارزش بقیه بخشها به توانایی در این بخش است. هم اکنون سامانه اطلاعات جغرافیایی در پنج ساختمان مجزا ( که به صورت بیسیم به یکدیگر ارتباط دارند ) قابل دسترس برای کلیه کاربران ( پرسنل شرکت و پیمانکاران مرتبط )  می باشد . به طوریکه هر شخص با توجه به نیاز خود و سطوح دسترسی تعیین شده می تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد.سامانه اطلاعات جغرافیایی هم اکنون دارای بیش از 50 کاربر همزمان در نقاط مختلف شرکت می باشد.
         
نگهداری از اطلاعات : 
این شرکت هم اکنون دارای سرورهای بسیار قوی همراه با سامانه های ذخیره سازی اطلاعات در مجموعه خود دارد که به صورت موازی اقدام به ارائه خدمات می کنند.
 
استفاده از اطلاعات :
هم اکنون نرم افزاری با محیط فارسی مدیریت اطلاعات جغرافیایی را انجام می دهد و هر یک از کارمندان بر اساس مجوزهای داده شده به اطلاعات جغرافیایی دسترسی دارد. در این راستا چهار دوره آموزشی برای کسانی که به نحوی با سیستم ارتباط دارند برقرار گردیده است. هم چنین این نرم افزار قابلیت مدیریت سامانه ارتباط مردمی و حوادث را نیز دارد.
 
سیستم کانتکت سنتر:
این سیستم از اوایل سال کنونی در شرکت راه اندازی شده است  با داشتن این سیستم به همراه شماره تلفنهای مشترکین کیفیت خدمات رسانی افزایش می یابد. در این سیستم با تماس مشترک پارسل مشترک روی نقشه جستجو شده سپس مشخص می شود . این سیستم  به علت نقص در شماره تلفنهای مشترکین و عدم وجود مجوز های لازم جهت استفاده هنوز به صورت عملیاتی فعال نمی باشد برای دسترسی به شماره تلفنهای مشترکین توافقات اولیه با شرکت مخابرات صورت گرفته است ولی هنوز مجوز استفاده از این روش صادر نشده است.