مدیران

شماره نمابر تمامی مدیران :     32851952-025

*نکته*: جهت جلوگیری از هجوم ایمیل های تبلیغاتی و هرزنامه ،اعلام پست الکترونیک با فرمت غیرقابل شناسایی توسط ربات های الکترونیک در متن زیر از [at] استفاده شده است.بجای [at] کارکتر @ قرار دهید.

 

سمت حوزه نام و نام خانوادگی آدرس تلفن آدرس پست الکترونیکی
مدیر اموربخش های تابعه حوزه مدیرعامل محمد مهدی علیزاده ساختمان منطقه یک 02532614018 m.cities[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب بخش جعفرآباد امور نظارت بر شهرهای تابعه محمد باقر فاضلی شهر جعفریه 02536223004 jafarieh[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب بخش مرکزی امور نظارت بر شهرهای تابعه محمد تقی محمدی کاشانی شهر قنوات 02533221890 ghanavat[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب بخش کهک امور نظارت بر شهرهای تابعه محسن بقایی هامانه شهر کهک 02534224601 kahak[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب بخش خلجستان امور نظارت بر شهرهای تابعه سید محمد خباز نظام دوست شهر دستجرد 02535224212 dastjerd[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره آب و فاضلاب بخش سلفچگان امور نظارت بر شهرهای تابعه جلال الدین اسدی درخشنده شهر سلفچگان 02533663410 salafchegan[at]abfa-qom.ir
ذیحساب طرحهای عمرانی حوزه مدیرعامل محمد جواد اکبری اصفهانی ستاد مرکزی 02532854771 zihesabi[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه حوزه مدیرعامل محمد عسگری ستاد مرکزی 02532851941 herasat[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی حوزه مدیرعامل محمد کربلایی ابراهیمی ستاد مرکزی 02532854471 pr[at]abfa-qom.ir
رئیس مرکز سامانه ارتباطات مردمی 122 حوزه مدیرعامل علی اصغر جعفری کافی آباد ساختمان منطقه یک 02532614093 122[at]abfa-qom.ir
مدیر دفترحقوقی و قراردادها حوزه مدیرعامل حسین محمدی ستاد مرکزی 02532851943 hoghoughi[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت حوزه مدیرعامل غلامرضا رسولی ستاد مرکزی 02532853996 isdb[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر بهداشت، ایمنی و محیط زیست حوزه مدیرعامل عبدالهادی ذوالفقاری ستاد مرکزی 02532851954 safety[at]abfa-qom.ir
دبیر کمیته نظام پیشنهادات و تحول اداری حوزه مدیرعامل رضا غفاری ستاد مرکزی 02532853262 pishnahadat[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر آمار و فن آوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی  علی طالبی ستاد مرکزی 02532851957 ict.manager[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر آموزش و منابع انسانی معاونت برنامه ریزی  علی عباس محققیان بیدگلی ستاد مرکزی 02532851946 training[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی  محمد حسینی ستاد مرکزی 02532851958 budget[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر توسعه مدیریت و بهبود بهره وری معاونت برنامه ریزی  رضا غفاری ستاد مرکزی 02532853262 bahrevari[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه معاونت برنامه ریزی  عبدالهادی مطهری ستاد مرکزی 02532851958 research[at]abfa-qom.ir
مدیر امور مالی معاونت مالی و پشتیبانی سعید عبدی ستاد مرکزی 02532851963 mali.m[at]abfa-qom.ir
جمعدار اموال معاونت مالی و پشتیبانی خلیل اسماعیلی ساختمان تاسیسات آب 02532851964 amval[at]abfa-qom.ir
مدیر امور پشتیبانی معاونت مالی و پشتیبانی محمدرضا جامه پور ستاد مرکزی 02532851951 pa[at]abfa-qom.ir
مدیر امور بازرگانی معاونت مالی و پشتیبانی محمود محمد صالحی ستاد مرکزی 02532851953 bazargani[at]abfa-qom.ir
رئیس اداره امور کارکنان و رفاه  معاونت مالی و پشتیبانی علی جباری نیک ستاد مرکزی 02532854898 refah[at]abfa-qom.ir
رئیس امور نقلیه معاونت مالی و پشتیبانی علی عرب خراسانی ساختمان تاسیسات آب 02532854997 -
رئیس اداره انبارها معاونت مالی و پشتیبانی پرویز فیضی ساختمان تاسیسات آب 02532851260 -
مدیر دفتر وصول درآمد معاونت خدمات مشترکین محسن گلاب ساختمان منطقه دو 02536614340 vosooli[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر پیاده سازی و اجرایی تعرفه معاونت خدمات مشترکین عباس داود آبادی ستاد مرکزی 02532851930-222 tarefeh[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر خدمات مشترکین معاونت خدمات مشترکین محمدرضا بهمنی ستاد مرکزی 02532855995 khadamat[at]abfa-qom.ir
مدیر امور مشترکین منطقه یک معاونت خدمات مشترکین محمدحسین جعفری پایدار ساختمان منطقه یک 02532613940 moshtarekin.m1[at]abfa-qom.ir
مدیر امور مشترکین منطقه دو معاونت خدمات مشترکین علی معینی نسب ساختمان منطقه دو 02536621410 moshtarekin.m2[at]abfa-qom.ir
مدیر امور مشترکین منطقه سه پردیسان معاونت خدمات مشترکین مهدی غلامی ساختمان پردیسان 02532808530 moshtarekin.m3[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل معاونت بهره برداری محمد عندلیب ستاد مرکزی 02532853995 bohran[at]abfa-qom.ir
مدیر امور آب و فاضلاب شهر قم معاونت بهره برداری مجتبی وزین افضل ستاد مرکزی 02532853995 treatment[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب معاونت بهره برداری محمد اصفهانیان ستاد مرکزی 02532853995 fazelab[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر سیستمهای کنترل و انرژی آب معاونت بهره برداری ولی ا... داودی نسب ساختمان تله متری 02532851261 telemetry[at]abfa-qom.ir
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب معاونت بهره برداری رضا انصاری طادی ساختمان آزمایشگاه 02532856963 lab[at]abfa-qom.ir
سرپرست اداره تعمیرات و امداد و حوادث معاونت بهره برداری محسن اربابی قمی ساختمان حوادث 02536602929 havades1[at]abfa-qom.ir
رئیس حوادث آب منطقه دو معاونت بهره برداری محسن اربابی قمی ساختمان حوادث 02536602929 havades2[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر توسعه پایدار معاونت بهره برداری حسن فرمانی انتظام ستاد مرکزی 02532854473 pww[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب معاونت  مهندسی  داود اویسی ستاد مرکزی 02532851947 fani[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر اجرائی طرحهای تامین و توزیع آب شهری معاونت  مهندسی  علی نجاتی ستاد مرکزی 02532851944 fani.ab[at]abfa-qom.ir
مدیر دفتر اجرائی طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب  معاونت  مهندسی  محمدرضا شریفی فردوئی ستاد مرکزی 02532851962 fani.fazelab[at]abfa-qom.ir